České firmy: absolventi nejsou připraveni na první zaměstnání

ZPĚT

Praha, 3. června 2014 – S blížícím se koncem školního roku se květnová anketa headhunterské společnosti Recruit CZ aktuálně zaměřila na připravenost absolventů na jejich první zaměstnání. Anketa mezi firmami pohybujícími se v segmentu rychloobrátky, maloobchodu, výroby, automotive a služeb přinesla na toto téma zajímavý pohled. V 50% oslovených firem panuje názor, že dnešní absolventi nejsou dostatečně připraveni, pouze 16% firem si naopak myslí, že ano. Zbytek respondentů neměl jednoznačný názor a považuje za nutnost posuzovat kandidáty individuálně.

Květnová anketní otázka šla hlouběji do velmi skloňovaného tématu absolventů a jejich možností na trhu práce. Zároveň však nahlédla i do možností firem – co mohou absolventům nabídnout. Pokud jde o očekávání absolventů a možnosti firem, pak třetina oslovených poznamenává, že představy uchazečů jsou velmi odlišné od možností firem, třetina pak považuje očekávání za reálná. Dokonce přiznává, že se očekávání ze strany absolventů v poslední době výrazně snížila.

Pokud jde o očekávání firem a možnosti absolventů, jde o podobnou situaci jako v předchozím případě. Odpovědi přinesly i zajímavé zdůvodnění, a sice že si firmy v podstatě zvykly na kvalitu uchazečů a jejich očekávání prochází již dopředu jistou korekcí.
Podle zástupců firem bez vyhraněných názorů není současný stav úplně vyhovující a mělo by dojít k reformám – ať už u studentů, v systému nebo u samotných firem a jejich taktik při získávání nových zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním.

A co by podle českých firem usnadnilo vstup absolventů na pracovní trh? Podle většiny respondentů především větší praktické zkušenosti. Teoretické, které jsou vesměs hodnoceny pozitivně, už dnes nestačí. Dalším faktorem, který by podle oslovených firem usnadnil absolventům vstup na pracovní trh, je i jeho lepší znalost, orientace na trhu a jejich povědomí o tom, jako cestou se chtějí ve své kariéře ubírat. Představy typu „chtěl bych být dobrým manažerem“ u zaměstnavatelů dnes neobstojí.


Graf: Co by usnadnilo vstup absolventů na pracovní trh

„Už neplatí, že by měli studenti na firmy přemrštěné požadavky. Je to způsobeno především tím, jaká panuje mezi studenty konkurence a samozřejmě také situací na pracovním trhu. Firmy neotvírají absolventské „trainee“ programy, volných míst pro lidi s vyokoškolským titulem nebo s maturitou bez praxe je stále velmi málo a zaměstnavatelé upřednostňují kandidáty s praxí. Studenti se na trhu práce orientují obtížně, mnohdy nemají dostatečné informace. Snížila se také frekvence pracovních veletrhů a „dní otevřených dveří“ ve velkých firmách. Absolventi si musí uvědomit, že samotné vzdělání není přímou cestou k dobré práci. Aktivní studenti v čase studia mají výhodu, když si sami obstarají praxi, vědí, co chtějí do budoucna dělat a znají své možnosti. U absolventů bez praxe je někdy během krátkého výběrového řízení nelehké odhadnout, jak budou své teoretické znalosti a osobní nasazení uplatňovat v praxi v dlouhodobějším horizontu“, říká Markéta Švedová, ředitelka společnosti Recruit CZ.

Informace o projektu:
Ojedinělý, interaktivní a dlouhodobý projekt měsíčního dotazování se zaměřuje na vývoj na pracovním trhu v České republice. Na pravidelné anketní otázky budou měsíčně odpovídat HR manažeři, personální, obchodní nebo generální ředitelé firem z oblastí rychloobrátky, maloobchodu, výroby, automotive, služeb, finančního sektoru z 52 oslovených firem, kteří předem projevili o účast v projektu zájem. Jsou jimi například Agrofert, Ahold CR, Avire, Brown-Forman Czechia, Colgate-Palmolive, Henkel ČR, JRC Czech, Kostelecké uzeniny, Madeta, Mondelez Czech Republic, Nestlé, Nielsen, Steilmann, p.k.Solvent, Ravena nebo Whirlpool.

Informace o firmě:
Společnost Recruit CZ, funguje na českém trhu již jedenáctým rokem. Svým klientům poskytuje profesionální služby v oblasti HR managementu se zaměřením na headhunting – přímé a cílené vyhledávání manažerů a specialistů, výběr a nábor zaměstnanců a odborné poradenství.

Recruit CZ zastřešuje mezinárodní projekty executive search v rámci CE regionu a pracuje pro nejvýznamnější české i zahraniční společnosti. Recruit CZ provozuje portál www.headhunters.cz, který prezentuje právě headhunterské služby této firmy.

Recruit CZ se také podílí na podpoře nejrůznějších konferencí a odborných seminářů. Je dlouholetým partnerem a sponzorem Retail Summitu (od roku 2006). Roku 2009 se pak stává odborným garantem sekce Obchod&Lidé, kterým je až do dneška.

Recruit CZ také dlouhodobě podporuje různé neziskové organizace a projekty jakými jsou například UNICEF, projekt Šance, Dětský domov Pyšely, Electric Wheelchair Sportclub nebo ZUŠ Harmony.