Firmy: šetříme, ale školení probíhají dál. Starší školí ty mladší

ZPĚT

Praha, 8. července 2014 – Rozdíly v přístupu k dalšímu vzdělávání zaměstnanců jsou v českých firmách značné. Liší se podle oborů i velikosti firem. Podle 40% respondentů se náklady spojené se školeními v posledních letech optimalizují. Vyplývá to z červnové ankety headhunterské společnosti Recruit CZ, které se zúčastnily firmy z rychloobrátky, retailu, výroby, automotive a služeb reprezentující více než 61 tisíc zaměstnanců.

Školení a vzdělávání ve všech firmách, které odpověděly na anketu, se týká především odborných znalostí. Zejména znalostí z oblasti zacházení se softwary nebo legislativních novinek. V manažerských a obchodních pozicích se pak zaměstnanci nejvíce školí v oblasti tzv. soft skills, prodejních a prezentačních dovedností nebo leadershipu. Dalším velkým oborem vzdělávání je studium cizích jazyků. To umožňuje 60% všech firem. Ve většině případů jsou ale tyto kurzy částečně (většinou jde o cca 50% nákladů) hrazeny zaměstnanci. Posledním okruhem vzdělávání jsou povinná zákonná školení a školení spojená se změnami v legislativě. První se týká zejména výrobních podniků a technických pozic a druhé se týká pozic v účetních a právních odděleních.

„Informace o dalších možnostech vzdělávání v rámci firmy jsou častým měřítkem pro finální rozhodnutí uchazeče o zaměstnání, zda nabídku dané firmy přijme či nikoliv“, komentuje Markéta Švedová, ředitelka společnosti Recruit CZ.

I přes neustálé snižování nákladů na školení zaměstnanců (40% respondentů potvrdilo optimalizaci nákladů v této oblasti v posledních letech), nedochází ke snižování počtu jednotlivých školení. Školiteli se v mnoha případech stávají senioři, kteří mají dlouholetou praxi a školí své mladší kolegy. Tento typ školení je využíván především v rámci školení na kancelářský software.

Zajímavým dílčím výsledkem červnové ankety je i fakt, že 56% procent firem umožňuje svým zaměstnancům aktivně vyhledávat vhodná školení pro svůj osobní rozvoj, ale zaměstnanci této možnosti využívají jen velmi omezeně. Pouze necelých 10% školení si zaměstnanci sami vyberou.

Informace o projektu:
Ojedinělý, interaktivní a dlouhodobý projekt měsíčního dotazování se zaměřuje na vývoj na pracovním trhu v České republice. Na pravidelné anketní otázky budou měsíčně odpovídat HR manažeři, personální, obchodní nebo generální ředitelé firem z oblastí rychloobrátky, maloobchodu, výroby, automotive, služeb, finančního sektoru z 52 oslovených firem, kteří předem projevili o účast v projektu zájem. Jsou jimi například Agrofert, Ahold CR, Avire, Brown-Forman Czechia, Colgate-Palmolive, Henkel ČR, JRC Czech, Kostelecké uzeniny, Madeta, Mondelez Czech Republic, Nestlé, Nielsen, Steilmann, p.k.Solvent, Ravena nebo Whirlpool.

Informace o firmě:
Společnost Recruit CZ, funguje na českém trhu již jedenáctým rokem. Svým klientům poskytuje profesionální služby v oblasti HR managementu se zaměřením na headhunting – přímé a cílené vyhledávání manažerů a specialistů, výběr a nábor zaměstnanců a odborné poradenství.

Recruit CZ zastřešuje mezinárodní projekty executive search v rámci CE regionu a pracuje pro nejvýznamější české i zahraniční společnosti. Recruit CZ provozuje portál www.headhunters.cz, který prezentuje právě headhunterské služby této firmy.

Recruit CZ se také podílí na podpoře nejrůznějších konferencí a odborných seminářů. Je dlouholetým partnerem a sponzorem Retail Summitu (od roku 2006). Roku 2009 se pak stává odborným garantem sekce Obchod&Lidé, kterým je až do dneška.

Recruit CZ také dlouhodobě podporuje různé neziskové organizace a projekty jakými jsou například UNICEF, projekt Šance, Dětský domov Pyšely, Electric Wheelchair Sportclub nebo ZUŠ Harmony.