• en

Centrum sdílených služeb

Centrum sdílených služeb je součástí týmu lidských zdrojů v některých organizacích, obvykle se zaměřuje na rutinní administrativu životního cyklu zaměstnance, výplatu mezd a tvorbu manažerských informací. Tyto centra často fungují jako centralizované místo, kde jsou zpracovávány a spravovány různé úkoly spojené s lidskými zdroji, jako je například administrativa spojená s nástupem nových zaměstnanců, změnami v zaměstnaneckých smlouvách, vedeními docházky a správou mezd. Tímto způsobem sdílená servisní centra umožňují efektivnější provoz v oblasti lidských zdrojů a umožňují věnovat více času strategickým iniciativám a podpoře manažerů v rozhodovacích procesech.