• en

Executive Search

Executive Search je specializovaná služba v oblasti náboru zaměřená na vyhledávání a dosazování jedinců s výjimečnými vůdcovskými schopnostmi do nejvyššího managementu organizací. Tyto služby poskytují profesionální týmy vysoce kvalifikovaných recruiterů, kteří mají dovednosti a znalosti pro identifikaci a oslovování kandidátů s potřebným vedením a zkušenostmi. Executive Search je často využíván při obsazování klíčových pozic v organizaci, jako jsou generální ředitelé, vedoucí oddělení nebo členové představenstva, kde je důležité nalézt jedince s vynikajícími schopnostmi a schopností vést a formovat strategie organizace.