Jen ve 12% firem je nadpoloviční podíl žen ve vedení

ZPĚT

Praha, 2. září 2013 – Z prázdninového průzkumu headhunterské firmy Recruit CZ vyplývá, že jen ve 12% firem na českém trhu mají ženy více jak 50% zastoupení ve vedení. Ve 46% je však jejich zastoupení méně než 10%.

Společnost Recruit CZ v červenci a srpnu 2013 zrealizovala on-line dotazníkový průzkum mezi firmami různých velikostí a s různou majetkovou strukturou působícími na českém trhu na téma „Zaměstnávání žen“. Jeho cílem bylo zmapovat, jak se dnes společnosti staví k flexibilním úvazkům a k vytváření dalších podmínek pro snadnější návrat žen z mateřské / rodičovské dovolené nebo pro zaměstnávání maminek s dětmi.

V 60% oslovených společností pracuje méně než polovina žen. Jinak je rozložení zaměstnaných žen v jednotlivých firmách ovlivněno zejména oborem činnosti firmy. Oborem, kde pracuje největší podíl žen je zdravotnictví, bankovnictví a finance, naopak nejméně jsou ženy zastoupeny v energetice, dopravě, stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Z výsledků dotazníku je patrné, že na vedení firem se ženy podílejí daleko menším podílem. Pouze v necelých 12% oslovených firem se podílí ženy na vedení více jak 50% podílem. Ve 46% je to dokonce méně než 10% žen ve vedení firmy.

„Vést firmu je časově, fyzicky i psychicky náročné. Jde o otázku priorit, zda ženy dají přednost kariéře nebo rodině. Nebo kombinaci obojího. Pak je ale důležitá podpora rodiny a kvalitní infrastruktura primárního vzdělávání“,říká ředitelka Recruit CZ Markéta Švedová.

Řešení vyšší flexibility na pracovním trhu mohou představovat alternativní pracovní úvazky. 35% firem připouští, že v současné době evidují zvýšený zájem především o stlačený pracovní týden nebo poloviční flexibilní úvazek, a to hlavně v případě žen s malými dětmi a studentů.

„Samy firmy připouští, že flexibilní pracovní úvazky jsou možným řešením v nejisté době, kdy nechtějí přijít o kvalifikované zaměstnance. Jejich umožnění prohloubí loajalitu zaměstnanců, jejich rychlejší návrat například z mateřské dovolené nebo úsporu finančních prostředků“, uzavírá Markéta Švedová.

Informace pro editory:
Společnost Recruit CZ funguje na českém trhu od 3. 3. 2003. Téhož roku se stala součástí mezinárodní skupiny ECI Group. Ta byla založena již v roce 1960 a patří mezi společnosti poskytující služby executive search s nejdelší historií na evropském trhu. Dodnes zajišťuje služby a poradenství ve vyhledávání manažerských profesionálů pro veřejné i soukromé společnosti všech velikostí a organizačních struktur. V současnosti společnost působí v jedenácti zemích světa (BENELUX, Čína, Česká republika, Francie, Indie, Itálie, Německo, Polsko, Španělsko, USA a Velká Británie).

Recruit CZ vstoupil do této skupiny v roce 2003 jako první zástupce pro region střední Evropy. Recruit CZ zastřešuje mezinárodní projekty executive search v rámci této lokality.

Recruit CZ se také podílí na podpoře nejrůznějších konferencí a odborných seminářů. Je dlouholetým partnerem a sponzorem Retail Summitu (od roku 2006). Roku 2009 se pak stává odborným garantem sekce Obchod&Lidé, kterým je až do dneška.

Recruit CZ také dlouhodobě podporuje různé neziskové organizace a projekty jakými jsou například UNICEF, projekt Šance, Dětský domov Pyšely, Electric Wheelchair Sportclub nebo ZUŠ Harmony.