NÁBOR ZRYCHLÍ. FIRMY LOVÍ TALENTY VE SVÝCH ŘADÁCH

ZPĚT

4.1.2016 Hospodářské noviny str. 18 kariéra

CO ČEKÁ PERSONALISTIKU V ROCE 2016?

Jiří Halbrštát

manažer marketingu a náboru personální agentury Manpower

Rok 2016 bude znamenat nedostatek lidí na všechny typy pracovních pozic včetně nízkokvalifikovaných. Nezaměstnanost klesne na pět procent a naproti tomu bude 150 tisíc volných míst. Silná populační vlna navíc odchází do důchodu a na pracovní trh přichází slabá vlna, která ji nedokáže nahradit.
Na pracovní inzeráty bude firmám reagovat o polovinu méně lidí. Společnosti proto budou muset zvyšovat platy a nabízet lepší benefity a investice do vzdělání a rozvoje zaměstnanců. Bude potřeba propojovat nábor a marketing, aby firmy efektivněji oslovovaly správné lidi a zároveň jim nabízely to, co je skutečně motivuje.
Pouze 20 procent lidí aktivně hledá novou práci. Úspěšná bude ta firma, která dokáže oslovit a přesvědčit pasivní kandidáty, kteří práci nehledají, ale jsou ochotni poslechnout si jinou nabídku. Firmy budou více outsourcovat odborné práce a dělat nábor v zahraničí. Nejklíčovější bude interní výchova odborníků, protože na trhu jich v roce 2016 moc dostupných nebude.

Lenka Malá

HR konzultantka poradenské společnosti Korn Ferry Hay Group

Oblast lidských zdrojů čeká velký třesk. Na schopnostech personalistů zajistit dostatečný počet kvalitních zaměstnanců budou záviset výsledky firem více než kdy předtím. Řada mezinárodních firem ohlásila investice do českých poboček, dochází k přesouvání sdílených služeb na naše území a k rozšiřování výroby či obchodních aktivit. Proto musí HR oddělení upřít pozornost na strategické plánování pracovních sil, chytré řízení odměňování a nábor nových zaměstnanců.
V současnosti se také ukazuje zvýšená ochota investovat do budování značky zaměstnavatele. Otázkou však je, jaký to bude mít efekt na to, co firmy opravdu potřebují. Společnosti, kterým se dlouhodobě daří oslovovat nové zaměstnance, se totiž obvykle zaměřují nejprve dovnitř na budování a udržení unikátní kultury, protože nejlepší reference jde vždy od zaměstnance. Až poté se orientují ven a hledají kandidáty mimo firmu, segmentují je a snaží se je oslovit s nabídkami šitými na míru.

Jonathan Hill

ředitel české pobočky personální agentury Grafton Recruitment

Růst české ekonomiky, nové velké investiční projekty – ať už ve výrobě, IT či ve sdílených podnikových službách – stejně jako klesající nezaměstnanost naznačují, že příští rok nebude na trhu práce zrovna jednoduchý. Firmy čeká velký hon na uchazeče a boj o zaměstnance. Personalisté proto budou muset změnit náborové taktiky a více zapojit aktivní přímé vyhledávání přes sociální sítě.
Velkou konkurenční výhodou bude rychlost náboru. Personalisté by měli zapomenout na tří- a vícekolová výběrová řízení, která se táhnou měsíce. Výběrové řízení roku 2016 by nemělo trvat déle než 14 dní od prvního pohovoru po nabídku.
Ta ovšem musí kandidáta zaujmout, a to nejen výší nabízené mzdy, ale i skladbou benefitů, možností flexibilní pracovní doby či umožněním částečné práce z domova. Argumentem pro přijetí pracovní nabídky bude rovněž vzdálenost výkonu práce od uchazečova bydliště a celková kultivovanost pracovního prostředí.

Olga Hyklová

majitelka a výkonná ředitelka personální agentury AC Jobs

V letošním roce očekáváme rostoucí poptávku po zaměstnancích z technických oborů. Nejžádanější profesí byli v roce 2015 IT vývojáři, konstruktéři a kvalifikovaní dělníci a letos poptávka po těchto oborech vzroste ještě o zhruba deset procent.
Firmy se také musí připravit na častější odchody zaměstnanců. Časté změny pracovních míst se v tuzemsku příliš nenosí, rok 2015 a největší nabídka volných pozic za posledních šest let však chování Čechů mění. Přestávají se bát nezaměstnanosti a odcházejí za lepšími podmínkami. Kolem 66 procent lidí uvádí jako důvod změny zaměstnavatele nízký plat.
Personalisté se také budou muset naučit více motivovat potenciální zaměstnance. Karta se nyní obrací a kandidát si vybírá svého zaměstnavatele. Je rovněž nutné celý proces hledání zaměstnanců zrychlit. Pokud například děláte výběrové řízení na tři kola a vyhodnocení trvá několik týdnů, dobrý kandidát už bude pracovat někde jinde.

Ondřej Čapka

konzultant v oblasti řízení lidských zdrojů poradenské společnosti Deloitte

Hlavní výzvou pro HR budou především témata způsobená důsledky dění v předchozích letech uvnitř organizací. Vleklý ekonomický útlum posledních let vedl ke dvěma jevům. Na jedné straně ke změnám zaměřeným na úspory personálních nákladů a zplošťování organizační struktury a na druhé k omezení rozvoje zaměstnanců především v oblasti vedení lidí. Výsledkem je situace, kdy vedoucí pracovníci stojí ve velmi náročných rolích s vysokým počtem podřízených, s minimální předchozí průpravou a týmem s komplikovanými vztahy a velmi nízkou angažovaností.
Dramatickým skokem bude také přechod na cloudová řešení. Ta umožní HR oddělením aktivně se podílet přímo na byznysu, mít reálná a aktuální data a řešit personální agendu za výrazně nižší administrativní zátěže. Nedostatek pracovních sil a s ním spojený nárůst mzdových nákladů bude zároveň pro firmy představovat silný stimul pro další automatizaci a robotizaci procesů.

Markéta Švedová

ředitelka headhunterské společnosti Recruit CZ

Personalistika se v roce 2016 ponese ve znamení kvality, která bude převažovat nad kvantitou. Bude potřeba klást stále větší důraz na efektivitu výběrového řízení a na zlepšení komunikace nejen při náborech, ale i v ostatních HR procesech. Při snaze najít a udržet si talentovaného kandidáta pro dlouhodobou spolupráci bude opět vstupovat na scénu oblast benefitů. Firmy budou hledat nové prvky motivace zaměstnanců, ať už půjde o nabídku služeb pro volný čas, nebo o flexibilní pracovní dobu. Nově se firmy více zaměří také na budování značky zaměstnavatele.
V oblasti náboru skončí boom sociálních sítí jako zdroje nových zaměstnanců. V poslední době navíc vzniklo tolik nových sítí a on-line profesních sdružení, že začaly být až nepřehledné. On-line inzerce si udrží své místo mezi nástroji i nadále. Při hledání a výběru kandidátů zůstane důležitý rovněž lidský faktor, který nelze nahradit ani on-line vizitkami, ani kamerovými pohovory.