Firmám v kritické situaci pomáháme

 • S přípravou a realizací vhodného outplacement programu.
 • S hladkým zvládnutí organizačních změn.
 • Minimalizovat negativní dopady propouštění (nízká pracovní efektivita, demotivace ostatních zaměstnanců) a posílit morálku i motivaci zaměstnanců, kteří zůstávají.
 • Eliminovat právní komplikace spojené s ukončováním pracovního poměru.
 • Vést úspěšně krizovou komunikaci tak, aby tato krize pokud možno co nejméně zasáhla zaměstnance, kteří ve firmě zůstávají.
 • Zachovat si image odpovědného zaměstnavatele. Firma si udrží svoji dobrou pověst na trhu práce a všeobecně povědomí o firmě jako o dobrém zaměstnavateli.

Propouštěným zaměstnancům pomáháme

 • Zorientovat se na trhu práce.
 • Sestavit životopis tak, aby propuštění zaměstnanci našich klientů měli co největší šanci na úspěch.
 • S přípravou na pohovory (cvičné pohovory, poradenství) a budováním nové kariéry.
 • Jak využít své znalosti a prodat své silné stránky.
 • Vyrovnat se s novou, mnohdy nečekanou, a stresující i osobní situací. Pro propuštěné zaměstnance našich klientů jsme psychickou oporou. Dodáváme jim chuť, motivaci a optimismus pro hledání nové práce.
Nejlepší odměnou pro nás je „díky“ od kandidáta i klienta. Jejich spokojenost a následné reference.