• Nadační fond DOBRÝ ANDĚL podporuje rodiny s dětmi, které se vlivem rakoviny nebo jiné vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Všechny finanční příspěvky pochází od tzv. Dobrých andělů, mezi které se řadíme i my.
  www.dobryandel.cz

 • Lékaři bez hranic je mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v téměř 70 zemích světa, kteří se ocitli v ohrožení. Naše finanční podpora pomáhá Lékařům bez hranic zachraňovat další a další životy po celém světě.
  www.lekari-bez-hranic.cz


 • Organizace Rodina v klidu z.ú. je nezisková organizace, která se primárně zaměřuje na důležitý a přitom podfinancovaný segment, jakým je prevence odebírání dětí z rodiny. Kořeny problémů těchto rodin nejsou ani tak finanční, ale pramení především ze sociální izolace. Organizace se proto věnuje posilování sociálních vazeb a podporuje rodiny ke vzájemné spolupráci při péči o děti. Recruit CZ se stal partnerem Aukce v klidu, jejíž celkový výtěžek poputuje na přímou podporu ohrožených rodin a jejich dětí.
  www.rodinavklidu.cz


 • Obecně prospěšná společnost Život dětem pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Jsme rádi, že i my jsme svým dílem mohli přispět k tomu, aby naše děti měly již tak složitý život o něco lehčí.
  www.zivotdetem.cz


 • Dlouhodobě podporujeme také Základní uměleckou školu Harmony v Dolních Břežanech, která umožňuje dětem a mládeži navštěvovat zájmové kroužky. Naše sponzorské příspěvky napomáhají k tomu, aby více jak 110 žáků mohlo rozvíjet svůj talent v hudebních, výtvarných, tanečních či dramatických oborech.
  www.zus-harmony.cz