Více jak dvě třetiny dotázaných by přistoupily na snížení platu

Praha, 27. dubna 2012 – Z březnové ankety pracovního portálu OnlinePráce, které se zúčastnilo 1890 respondentů, vyplývá, že více jak dvě třetiny dotázaných by byly ochotny přistoupit na snížení platu, pokud by to znamenalo, že si udrží pracovní místo.

Aktuální obavy ze situace na pracovním trhu potvrdily i výsledky ankety na pracovním portále OnlinePráce. Podle nich by více jak dvě třetiny dotázaných akceptovaly snížení platu za předpokladu, že si udrží pracovní místo. Více jak třetina (35%) respondentů by přistoupila na snížení platu v maximální výši do 1000,- Kč hrubého, 15% by bylo ochotno přistoupit i na 2000,- Kč hrubého, 11% by nakonec kývlo na úbytek ve výši 3000,- Kč hrubého, 6% dokonce i na více než 3000,- Kč. Třetina (33%) by naopak na snížení platu v žádném případě nepřistoupila.

„Snižování platu představuje velmi citlivé téma ve většině profesí jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. V ekonomicky náročnějších obdobích však zaměstnancům přináší jednu z možností, jak si udržet práci, zaměstnavatelé pak nemusí propouštět. Pokud na takovou situaci dojde, je potřeba, aby zaměstnavatelé své důvody srozumitelně vysvětlili“, říká Lea Kozáková ze zákaznického servisu pracovního portálu OnlinePráce.

Pracovní portál OnlinePráce vznikl v roce 2006 a slouží jako inzertní server pro vyhledávání zaměstnanců ze všech regionů celé České republiky v různých oborech. Vedle toho firmám poskytuje ucelené služby v oblasti HR marketingu a uchazečům o práci nabízí komplexní poradenství při hledání práce. Jako první na českém trhu spustil v prosinci roku 2009 novou službu – online testování kandidátů, které umožní firmám hledajícím nové zaměstnance rychlejší a přesnější orientaci při výběru vhodných kandidátů. Více informací o portálu OnlinePráce najdete na www.onlineprace.cz, přímo o OnlineTestu kompetencí pak na www.onlinetestovani.cz.