Zahoďte seznamy otázek. Pracovní pohovor veďte podle kandidáta a situace

ZPĚT

20.8.2015 sport.ihned.cz str. 00 probyznysinfo.ihned.cz
Jana Niedermeierová
20.8.2015 probyznysinfo.ihned.cz str. 00 probyznysinfo.ihned.cz
Jana Niedermeierová
20.8.2015 iHNed.cz str. 00 probyznysinfo.ihned.cz
Jana Niedermeierová

„Nepoužívejte šablony ani seznam otázek. Připravte si okruhy na základě toho, co se chcete o kandidátovi dozvědět, vždy ale interview veďte podle situace i podle kandidáta samého,“ radí ředitelka společnosti Recruit CZ Markéta Švedová. Představujeme její tipy, na co se u pohovorů ptát zájemců o práci.

Uchazeči o práci slýchají u pohovorů stále stejné otázky. Personalisté a manažeři neustále opakují dotazy typu „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“, „Kde se vidíte za pět let?“ nebo „Proč bychom měli vybrat právě vás?“. Po několika pohovorech tak kandidát přesně ví, na co bude příště tázán, a odpovědi si může předem připravit. Naučená reakce ale o skutečných schopnostech a zkušenostech uchazeče nevypovídá vůbec nic.

Personalistická klišé by tak měly nahradit otázky, které zájemce překvapí a nad nimiž bude muset přemýšlet. Oslovili jsme proto odborníky z personálních agentur a recruiterských společností a požádali je, aby se podělili o své rady, jak odhalit pravou povahu uchazeče.

Ve druhém díle našeho seriálu představíme tipy od ředitelky společnosti Recruit CZ Markéty Švedové, která má za sebou 15 let praxe v oblasti headhuntingu.

„Nepoužívejte šablony ani seznam otázek. Připravte si okruhy na základě toho, co se chcete o kandidátovi dozvědět, vždy ale interview veďte podle situace i podle kandidáta samého,“ radí Švedová a prozrazuje 10 otázek pro inspiraci.

1. Popište situaci, ve které pro vás bylo těžké učinit rozhodnutí, a proč?

Tato otázka má přiblížit analytické schopnosti kandidáta. Ukazuje, jakým způsobem se rozhoduje a jak reaguje na nečekané situace. Používá se například u zájemců o manažerské posty, kteří musí často pod tlakem rozhodovat o zásadních krocích.

Dotaz je vhodný také pro pozice, u kterých je potřeba flexibilita, ať už časová, či místní. „Příkladem je kandidát, který dostal nabídku odejít z Prahy do Vídně. Je potřeba sledovat, jak pracoval s danou situací a podmínkami. Čemu dal přednost, jestli rodinnému životu v Praze, nebo práci ve Vídni. Pokud se podobným způsobem bude muset rozhodovat i v nové práci, je dobré, aby měl s podobnou situací zkušenost,“ uvádí Švedová.

2. Přesvědčoval nebo motivoval jste někdy tým lidí k nějakému výkonu? Jak to probíhalo?

Příkladem může být příběh manažera, který převzal tým v rozkladu a pracoval na tom, aby vylepšil spolupráci a vedl své spolupracovníky k výsledkům. Popisem konkrétní situace by měl kandidát ukázat, jak pracuje s týmem, jak ho řídí a jaké používá motivátory.

Vyhněte se personalistickým klišé. Čtěte 10 otázek, které uchazeče zaskočí.

Otázka se používá nejen u manažerských postů, ale i u pozic v oblasti projektového řízení. „Někdy je projektové vedení náročnější než manažerský post. Často jde o pracovníky, kteří vedle své vlastní práce ještě řídí projekt. Musí si tak vytvořit časovou rezervu a investovat do toho hodně své vlastní iniciativy. Navíc mnohdy pracují s týmem lidí z různých oddělení, kteří jsou velmi odlišní a navzájem se neznají,“ popisuje Švedová.

3. Jakou školu jste studoval a proč jste si ji vybral? Jaká očekávání jste měl od studia a jak jste jej chtěl využít v praxi?

Někteří šli studovat, protože je daný obor bavil, jiní na přání rodičů nebo kvůli titulu. Odpověď na tento dotaz umožní poznat vývoj uchazeče v čase. Ukáže se tak, jestli už za mlada měl konkrétní cíle a sny, za kterými šel a chtěl se jim profesně věnovat, anebo zda vystudoval jen, aby získal diplom.

„Většinou se lidé rozpovídají i o začátcích své kariéry. Při tom se ukazuje, jak během své cesty životem reagovali na podněty, zda se vezli s masou, nebo se dravě chytali příležitostí. Tyto informace pak představují další střípek v obrazu kandidáta, který musí na danou pozici pasovat nejen profesně, ale i lidsky,“ líčí Švedová.

Špatný výběr pracovníka stojí firmu až statisíce.

Největší úspěch? Ustál jsem tři nadřízené!

4. Co považujete za svůj největší profesní úspěch a jakých měřitelných výsledků jste dosáhl?

Kandidáti mají tendenci prezentovat spíše své osobní úspěchy, například že zvládli nějaké změny a náročné situace. „Často lidé říkají, že za svůj největší úspěch považují například, že ustáli tři nadřízené. My se z nich ale snažíme dostat nějaký měřitelný výsledek,“ popisuje Švedová.

Ten přitom nemusí představovat jen výše obratu, marže či dosažená efektivita. Jde o jakýkoliv viditelný přínos společnosti, kterého kandidát dosáhl svou pílí a snahou a který měl pozitivní přínos pro fungování firmy.

5. Byl jste někdy za výsledek své práce zkritizován? Proč k tomu došlo, od koho a jak jste na kritiku reagoval?

Zájemci očekávají klasickou otázku na jejich silné a slabé stránky. Obvykle tak mají připravenou a naučenou odpověď, ve které velmi chytře dokážou převrátit negativa v kladné vlastnosti. Dotaz na kritiku ale většinou nečekají, a je tak zajímavé sledovat jejich reakce.

Zde se ukáže upřímnost kandidáta. Velmi často při odpovídání uchazeči projeví i jisté emoce. Ideální je pokračovat otázkou typu: „Jakou zkušenost jste si z této situace odnesl?“ nebo „V jaké atmosféře pak vaše spolupráce s dotyčným pokračovala?“

6. Co si myslíte, že by nám o vás řekli vaši současní či bývalí kolegové?

Nad touto otázkou se kandidáti většinou pozastaví a hodně přemýšlejí. Je to moment „sebereflexe“, kdy se uchazeč musí zamyslet a uvědomit si, jak ho vnímají ostatní. Z odpovědi se dá vyvodit, jak naslouchá a jak dobře zná své kolegy či svůj tým.

„Pokud kandidát tyto informace má, tak je vidět, že s nimi pracuje a vysype je z rukávu. V opačném případě často odpovídá nekonkrétně, politicky a diplomaticky. Z toho se dá vyčíst, jak pracuje s týmem,“ říká Švedová.

Rutina, či výzvy?

7. Co vás na vaší práci baví nejvíce?

Někomu vyhovuje rutinní činnost a stabilní pracovní náplň, jiný má raději rozmanitou práci a neustálé výzvy. Spokojenost pracovníka v práci přitom hraje zásadní roli při jeho výkonech.

Z odpovědí na tuto otázku se můžete dovědět více o motivaci, očekáváních i nejbližších plánech kandidáta. Ukáže se tak, zda je vaše nabídka podobná současné práci uchazeče a zda může naplnit, či dokonce předčít jeho představy. „Někdy se lidé rozpovídají o tom, že je baví nějaká činnost, ale zrovna na to nemá jejich firma dostatečný rozpočet. Nový zaměstnavatel ale může naopak do této oblasti investovat,“ popisuje Švedová.

8. Jaká je vaše motivace pro změnu? Co bychom vám měli nabídnout, abyste řekl své „ano“?

Tento dotaz odhaluje, co zájemce od nové práce očekává. Jakou pracovní náplň si představuje, co je pro něj adekvátní odměna a čím jej lze motivovat. Pokud představy kandidáta odpovídají nabídce vaší firmy, můžete triumfálně prohlásit: „To přesně pro vás máme“. V opačném případě tímto způsobem snadno vyloučíte ty, jejichž očekávání se s těmi vašimi neshodují.

Headhunteři se tímto způsobem často ptají kandidátů, kteří ještě neznají konkrétní nabídku. „Tuto otázku jim pokládáme většinou až na závěr interview před tím, než jim danou pozici představíme. Kandidáti tak velmi upřímně prezentují své představy a nemohou svoji odpověď přizpůsobit nabídce,“ vysvětluje Švedová.

Ajťáci ani technici na peníze neslyší. Jak do firmy získat „šafrán“ na trhu práce?

Skryté ambice

9. Čeho byste chtěl ještě v životě dosáhnout osobně i profesně? Máte nějaký svůj sen?

Odpověď na tuto otázku nám trochu poodkryje skryté ambice kandidáta, ať už v pracovním, tak v soukromém životě. Většinou se přitom ambice z obou prostředí prolínají a jedna závisí na dosažení mety z toho druhého prostředí.

Dá se tak vysledovat, zda se uchazeč chce posouvat dál. „Pokud je kandidát spokojený se současným stavem a nemá žádné další ambice, tak pravděpodobně nebude investovat tolik času a energie do nové pozice,“ upozorňuje Švedová.

10. Na co byste se chtěl zeptat vy mě?

Nejen odpovědi kandidáta, ale i dotazy, které sám klade, o něm mnohé napoví. Ukáže se, jak velký má zájem o nabídku, jak se na pohovor připravil i co ho zajímá všeobecně. Tento dotaz zároveň umožní vzájemný dialog a uchazeči dá prostor, aby měl zájem diskutovat.