POZOR! Již druhým týdnem se setkáváme s cílenými útoky pomocí SMS a jiných textových messengerů,
kdy se podvodníci vydávají za zaměstnance naší firmy s cílem nás poškodit.

 • en

Jak správně vytvořit životopis

Jak správně vytvořit životopis a čemu se vyhnout

Vytvoření přesvědčivého životopisu (CV, Curriculum Vitae) je klíčové pro dobrý dojem na potenciální zaměstnavatele. Dobře strukturovaný životopis prezentuje vaše dovednosti, zkušenosti a kvalifikace jasným a profesionálním způsobem. Zde je podrobný návod, jak správně vytvořit životopis a čemu se vyhnout.Struktura životopisu

 1. Osobní údaje: Jméno a příjmení, Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, profil na LinkedIn), Adresa (volitelné)

 2. Profesní shrnutí: Krátké, výstižné shrnutí vaší praxe a kariérních cílů. Tato část by měla zdůraznit vaše klíčové silné stránky a co můžete nabídnout.

 3. Pracovní zkušenosti: Uveďte svou pracovní historii v obráceném chronologickém pořadí. Uveďte název společnosti, vaši pracovní pozici a období zaměstnání. Bodově popište své povinnosti a úspěchy v jednotlivých rolích. Soustřeďte se na to, co jste dosáhli, nejen na to, za co jste byli zodpovědní.

 4. Vzdělání: Uveďte své vzdělání v obráceném chronologickém pořadí. Uveďte název instituce, dosažený titul a období studia. Zmiňte jakékoli vyznamenání nebo relevantní kurzy.

 5. Dovednosti: Seznam relevantních dovedností, jak technických, tak měkkých. Tuto část přizpůsobte pracovní pozici, o kterou se ucházíte, a zdůrazněte dovednosti, které odpovídají popisu práce.

 6. Certifikace a ocenění: Jakékoliv relevantní certifikace, ocenění nebo uznání. To může přidat na důvěryhodnosti vašim kvalifikacím.

 7. Projekty: Zmiňte významné projekty, které demonstrují vaše dovednosti a úspěchy. Uveďte podrobnosti, jako je cíl projektu, vaše role a výsledek.

 8. Reference: Tato část je volitelná. Můžete uvést “Reference na požádání” a ušetřit tak místo.


 

Tipy pro vytvoření efektivního životopisu

 • Přizpůsobte životopis: Upravte životopis pro každou pracovní pozici tak, aby odpovídal popisu práce. Zdůrazněte nejrelevantnější zkušenosti a dovednosti pro danou pozici.

 • Buďte struční: Udržujte životopis jasný a stručný. Ideálně by měl být na jedné až dvou stranách. Vyhněte se zbytečným detailům, které nepřidávají hodnotu.

 • Používejte akční slova: Používejte akční slovesa jako “vyvinul,” “řídil,” “navrhl” atd., k popisu svých povinností a úspěchů. Tím vaše úspěchy vypadají dynamičtěji a působivěji.

 • Kvantifikujte úspěchy: Kdykoliv je to možné, použijte čísla k vyjádření svých úspěchů (např. “Zvýšil prodeje o 20 %,” “Řídil tým 10 lidí”). To poskytuje konkrétní důkazy o vašich schopnostech.

 • Kontrola pravopisu: Ujistěte se, že neobsahuje žádné pravopisné nebo gramatické chyby. Dokonale zpracovaný životopis odráží vaši pozornost k detailům a profesionalitu.

 • Profesionální vzhled: Používejte čistý, profesionální vzhled s konzistentním formátováním. Vyhněte se křiklavým designům nebo písmům, která by mohla odvádět pozornost od obsahu.


 

Čemu se vyhnout

 • Nerelevantní informace: Vyhněte se uvádění osobních údajů, jako je věk, rodinný stav nebo fotografie, pokud to není výslovně požadováno. Soustřeďte se na informace relevantní pro danou pracovní pozici.

 • Lži nebo přehánění: Buďte upřímní ohledně svých kvalifikací a zkušeností. Nepravdivé informace mohou být snadno odhaleny a poškodit vaši důvěryhodnost.

 • Neprofesionální e-mailová adresa: Používejte profesionální e-mailovou adresu. Vyhněte se e-mailovým adresám, které zní neprofesionálně nebo rozmarně.

 • Překombinovaný design: Vyhněte se příliš složitým designům nebo písmům, která se špatně čtou. Držte se jednoduchého, čistého formátu, který zvýrazní vaše kvalifikace.

 • Příliš mnoho žargonu (technický jazyk): Vyhněte se nadměrnému používání odborného žargonu, pokud to není nezbytné. Ujistěte se, že váš životopis bude snadno pochopitelný i pro někoho mimo váš obor.