• en

Generace Z

Generace Z je označení pro skupinu lidí, kteří se narodili přibližně mezi lety 1997 až 2012. Tato generace je známá svým vynikajícím ovládáním informačních technologií a aktivním zapojením do sociálních médií. Lidé této generace jsou vyrůstali v digitálním věku a mají přirozenou znalost a schopnost pracovat s moderními technologiemi, jako jsou chytré telefony, sociální sítě, aplikace a internetové platformy. Jsou často vnímáni jako technologicky gramotní, kreativní a schopní rychle se adaptovat na nové technologické trendy. Generace Z má také tendenci mít zájem o sociální a environmentální otázky a často vyjadřuje své názory a postoje online prostřednictvím sociálních médií. Jejich přístup k práci, učení a mezilidským vztahům je ovlivněn digitálními technologiemi a online komunikací, což má vliv na moderní pracovní prostředí a společnost jako celek.