• en

Popis pracovní pozice

Popis pracovní pozice je dokument, který obsahuje podrobný popis zodpovědností, povinností, očekávaných dovedností, kvalifikací a dalších relevantních informací týkajících se konkrétní pracovní pozice ve společnosti. Popis pracovní pozice je klíčovým nástrojem v procesu náboru, jelikož pomáhá potenciálním kandidátům lépe porozumět povaze práce a požadavkům na ni spojeným. Tento dokument také pomáhá zaměstnavatelům přesněji definovat očekávání a požadavky na kandidáty a usnadňuje srovnání kvalifikací uchazečů s požadavky pracovní pozice.