• en

ATS (Applicant Tracking System)

ATS, což je zkratka pro „Applicant Tracking System“, je elektronický informační systém podporující proces náboru zaměstnanců. Tento systém umožňuje firmám centralizovat veškeré informace týkající se náboru, jako jsou pracovní nabídky, kandidáti, životopisy a pohovory, a nabízí nástroje pro jejich efektivní správu a sledování jejich aktuálního stavu během životního cyklu procesu náboru.

ATS je podobný CRM systému, který se používá pro práci se zákazníky, ale místo toho se soustředí na kandidáty a uchazeče o práci. V současné době je pro všechny recruitery, headhuntery a headhuntingové agentry pro úspěch v oblasti náboru mít a využívat nějaké ATS, pokud chtějí být konkurenceschopní a svou práci dělat maximálně efektivně.

Implementace ATS je klíčovým krokem v procesu digitalizace lidských zdrojů (HR) nejenom pro profesionály v oblasti náboru, ale také pro větší firmy, které si řeší nebo chtějí řešit sami nábor a správu databáze uchazečů.

Co ATS umožňuje?
ATS poskytuje řadu funkcí, které pokrývají různé kroky a činnosti v náborovém procesu. Mezi základní funkce patří:

  • Strukturovaný náborový proces – ATS poskytuje přehled o krocích procesu náboru a umožňuje efektivně spravovat kandidáty.

  • Databáze uchazečů – ATS umožňuje správu profilů kandidátů a obsahuje nástroje pro hledání, filtrování a označování. Můžete tak ATS používat pro správu vaší celé databáze všech uchazečů o práci, které jste v minulosti oslovili.

  • Plánování pohovorů – ATS může obsahovat také kalendář pro snadné plánování pohovorů bez nutnosti používat jiný nástroj.

  • Historie komunikace s uchazeči – ATS také sdružuje a udržuje historii komunikace s uchazeči, abyste tak mohli lépe navázat na vaši poslední vzájemou komunikaci. Může také umožňovat využívat šablony emailů pro různé situace v náborovém procesu (zamítnutí kandidáta apod.).

  • Lepší polupráce v týmu – umožňuje sdílení hodnocení a komentářů mezi členy náborového týmu.

Moderní ATS systémy nabízejí také pokročilé funkce jako jsou programy doporučení, online předvýběr, analýzu textu životopisů a integraci sociálních médií a PPC kampaní, což umožňuje efektivnější využívání těchto kanálů pro nábor.

Při výběru ATS je důležité nejen zvážit nabízené funkce a technické řešení, ale také odbornou úroveň a intuitivnost systému. Uživatelská přívětivost a snadná orientace v systému jsou klíčové pro denní práci recruiterů.

Vyplatí se pořídit ATS?
ATS může znamenat významnou investici a vyžadovat také přeškolení zainterestovaných zaměstnanců. Ale výhody, které přináší ve formě efektivity, profesionalizace náborového procesu a schopnosti přilákat nebo oslovit vhodné kandidáty, které jste oslovili v minulosti, mohou tyto počáteční náklady rychle kompenzovat. ATS se tak zcela jistě firmám, které často řeší nábor, zcela jistě vyplatí a v dnešní době je to již v podstatě nutnost.