• en

Bradford factorBradford faktor je metrika používaná k měření absence zaměstnanců a jeho dopadu na organizaci. Vypočítává závažnost a frekvenci absencí zaměstnanců během určitého období, obvykle za posledních 12 měsíců. Tento faktor je pojmenován po Tomu Bradfordovi, který ho popsal. Jeho výpočet zahrnuje počet dnů absence (zahrnující jak krátkodobé, tak dlouhodobé absence) a počet incidentů absence. Čím vyšší je hodnota Bradfordova faktoru, tím závažnější může být dopad absencí na produktivitu a fungování organizace. Tato metrika umožňuje personalistům a vedení organizace lépe porozumět trendům v absenci zaměstnanců a podniknout kroky ke snížení nepřítomnosti a minimalizaci jejího negativního dopadu.