• en

Cíle a klíčové výsledky (OKR)

„OKR“ (Objective and Key Results) je rámec stanovení cílů, který pomáhá týmům a organizacím dosáhnout svých cílů prostřednictvím identifikovatelných a měřitelných výsledků. Tento rámec se skládá ze dvou hlavních prvků: cílů (Objectives) a klíčových výsledků (Key Results). Cíle jsou ambiciózní, jasně definované záměry, které organizace nebo týmy chtějí dosáhnout, zatímco klíčové výsledky jsou konkrétní a měřitelné ukazatele, které vyjadřují úspěch při dosahování těchto cílů. Tento rámec je často používán pro definici cílů na krátkodobé i dlouhodobé období a umožňuje týmům lépe porozumět, jakým směrem se mají orientovat a jakými konkrétními kroky mohou dosáhnout stanovených cílů.