• en
Chief People Officer (CPO) nebo také personální ředitel je vedoucí pracovník, který je zodpovědný za strategické rozhodování a implementaci personální politiky v organizaci. Jeho role zahrnuje dohled nad všemi aspekty lidských zdrojů, včetně náboru, zaškolení, rozvoje zaměstnanců a strategií udržení talentu. CPO často spolupracuje s vedením společnosti a dalšími odděleními, aby zajistil, že personální strategie odpovídá celkovým cílům a potřebám organizace. Jeho úkolem je také sledovat trendy v oblasti lidských zdrojů a přinášet inovativní přístupy ke správě lidí a k podpoře jejich růstu a rozvoje.