• en

Digitální transformace v HR

Digitální transformace v HR je proces implementace nových technologií do oblasti lidských zdrojů, což pomáhá zefektivňovat procesy spojené s náborovým procesem a mnoha dalšími aspekty správy zaměstnanců. Tento proces zahrnuje využívání digitálních nástrojů a technologií, jako jsou například softwary pro správu náboru (ATS), platformy pro vyhledávání a oslovování kandidátů, automatizace procesů onboardingu a offboardingu zaměstnanců, systémy pro správu výkonu a rozvoje zaměstnanců a další. Digitální transformace v HR má za cíl nejen zvýšit efektivitu a rychlost náboru nových zaměstnanců, ale také optimalizovat celkový proces správy lidských zdrojů, což může vést ke zlepšení pracovních postupů, zvýšení produktivity a zvýšení spokojenosti zaměstnanců.