• en

Dohoda o společném záměru

Dohoda o společném záměru je dokument, který vyjadřuje záměr ke vstupu do určité dohody nebo transakce. Velmi často se používá při žádostech o pracovní pozici nebo při vyjednávání. Tento dokument obvykle obsahuje základní podmínky, na kterých mají strany zájem spolupracovat nebo uzavřít dohodu. Může zahrnovat informace o cílech spolupráce, záměrech jednotlivých stran, časovém rámci a dalších důležitých aspektech dohody. Dohoda o společném záměru může sloužit jako první krok k formální dohodě a může pomoci zúžit možnosti a vyjasnit očekávání obou stran před samotným uzavřením dohody.