• en

Employer Branding

Employer Branding je strategie navržená tak, aby udělala organizaci nebo společnost atraktivní a zajímavou pro potenciální zaměstnance, a tím ji prezentovala jako dobré místo k práci. Tento přístup zahrnuje vytváření pozitivní firemní image, budování podpůrné firemní kultury, poskytování atraktivních zaměstnaneckých benefitů a transparentní komunikaci s aktuálními a budoucími zaměstnanci. Cílem Employer Brandingu je přilákat a udržet talenty, posílit loajalitu zaměstnanců a posílit celkovou pozici organizace na trhu práce.

https://www.employers-branding.cz