• en

Engagement

Engagement (Angažovanost) v oboru lidských zdrojů se týká míry, do které jsou zaměstnanci emocionálně zapáleni a odhodláni k plnění svých pracovních povinností a úkolů. Tento koncept zahrnuje nejen fyzickou přítomnost zaměstnanců v práci, ale také jejich emocionální zapojení, motivaci a nadšení pro svou práci. Zaměstnanci, kteří jsou angažovaní, často projevují vyšší míru produktivity, loajality a spokojenosti, což přispívá k celkovému úspěchu organizace.