• en

Extrovert

Extrovert je člověk, který je sociálně velmi schopný, komunikativní a obvykle projevuje otevřenost vůči ostatním. Extroverti mají tendenci vyhledávat společnost ostatních, být aktivní v sociálních situacích a snáze se zapojují do interakcí s lidmi kolem sebe. Jsou často vnímáni jako energičtí, přátelští a otevření novým zážitkům a nápadům. Extrovertní osobnostní typ je často považován za protiklad introverta, který je spíše rezervovaný, klidný a více zaměřený na své vnitřní myšlenky a pocity. Je důležité si uvědomit, že extrovert a introvert jsou součástí kontinua osobnostních rysů a každý jedinec může mít různou míru extrovertních a introvertních vlastností.