• en

Firemní kultura

Firemní kultura je obecný pojem pro přesvědčení a hodnoty v organizaci, které ovlivňují chování a do jisté míry napomáhají udržovat pořádek v pracovním prostředí. Jinak řečeno, firemní kultura vede zaměstnance k dodržování určitých pravidel a také k určitému chování v organizaci.