• en

Funkční analýza pracovní pozice

Funkční analýza pracovní pozice je metoda shromažďování specifických a podrobných informací o dané pracovní pozici v organizaci. Tato analýza obvykle zahrnuje identifikaci hlavních úkolů, odpovědností, kompetencí, dovedností a kvalifikací, které jsou potřebné pro úspěšné vykonávání dané role. Cílem funkční analýzy je poskytnout jasné a ucelené pochopení o tom, co daná pracovní pozice zahrnuje a jaké jsou očekávané výstupy a přínosy. Tyto informace mohou být následně použity pro tvorbu pracovních popisů, hodnocení výkonu, nábor nových zaměstnanců, stanovení platových pásů a další personální rozhodnutí v organizaci. Funkční analýza pracovní pozice je důležitým nástrojem pro efektivní správu lidských zdrojů a optimalizaci pracovních procesů v organizaci.