• en

Generace X

Generace X je označení pro skupinu lidí, kteří se narodili přibližně mezi lety 1965 až 1980. Tato generace je známá svými zkušenostmi, které se formovaly během významného ekonomického a technologického vývoje. Lidé této generace zažili rapidní změny ve světě práce, společnosti a technologií. Byli svědky rozvoje počítačů, internetu a mobilních telefonů a adaptovali se na tyto nové technologie během svého profesního a osobního života. Generace X je často popisována jako nezávislá, pragmatická a schopná přizpůsobit se změnám. Mají tendenci být pracovně flexibilní a oceňovat rovnováhu mezi prací a soukromým životem. Jejich zkušenosti a perspektiva hrají důležitou roli v moderním pracovním prostředí a společnosti jako celku.