• en

General Data Protection Regulation (GDPR)

General Data Protection Regulation (GDPR) je nařízení Evropské unie, které stanoví pravidla pro ochranu osobních údajů a soukromí jednotlivců v rámci Evropské unie (EU). GDPR stanoví, že společnosti musí zpracovávat osobní údaje transparentně, zákonně a spravedlivě a že musí získat jednoznačný souhlas od dotčené osoby, pokud chtějí zpracovávat její osobní údaje. Toto nařízení se týká všech společností, které zpracovávají osobní údaje občanů EU, bez ohledu na to, zda jsou sídlo společnosti v EU nebo mimo ni. GDPR stanoví vysoké pokuty za porušení pravidel ochrany osobních údajů a je důležitým nástrojem pro ochranu soukromí a práv jednotlivců v digitálním věku.