• en

Generalista

HR generalista je profesionál v oblasti lidských zdrojů, který má širokou škálu odpovědností souvisejících se správou zaměstnanecké zkušenosti v organizaci. Mezi jeho hlavní úkoly patří správa zaměstnaneckých výhod, organizování školení a rozvojových programů, začleňování nových zaměstnanců do pracovního prostředí a řízení vztahů zaměstnanců v rámci organizace. HR generalisté mohou také zastávat roli v procesu náboru, kdy hledají, oslovují a vybírají potenciální talenty pro organizaci v souladu s potřebami a strategiemi zaměstnavatele. Tato role vyžaduje komplexní znalosti v oblasti lidských zdrojů, komunikativní dovednosti, schopnost řídit různorodé úkoly a flexibilitu přizpůsobit se měnícím se potřebám organizace.