• en

Headhunter

Headhunter je náborář, který se specializuje na nalezení a nábor kandidátů na výkonné nebo vysoce specializované pozice v organizaci. Tito profesionálové v oblasti náboru mají obvykle rozsáhlou síť kontaktů a hluboké znalosti konkrétního odvětví nebo trhu práce, což jim umožňuje identifikovat a oslovovat vhodné kandidáty pro dané pozice. Headhunteři mohou být zaměstnáni jako součást interního náborového týmu organizace nebo mohou pracovat jako externí konzultanti pro různé firmy a klienty. Jejich hlavním cílem je zajistit, aby organizace měla přístup k nejlepším a nejkvalifikovanějším kandidátům pro klíčové pozice, což může mít zásadní vliv na úspěch a konkurenceschopnost společnosti.

https://www.headhunters.cz/