• en

Headhunting

Headhunting je jedním z postupů v oblasti náboru, při kterém se zaměřuje na aktivní vyhledávání a oslovení vysoce kvalifikovaných jedinců, kteří jsou často již zaměstnáni, aby byli přesvědčeni přejít do jiné společnosti a doplnili tak volné pracovní pozice. Tito kandidáti jsou často označováni jako „pasivní kandidáti“, protože neaktivně nehledají novou práci, ale mohou být otevřeni novým příležitostem, pokud se nabídne zajímavá a vhodná možnost. Headhunteři používají různé zdroje a metody pro identifikaci a oslovování těchto kandidátů, včetně sítí kontaktů, sociálních médií, profesních organizací a osobních doporučení. Headhunting je často využíván pro obsazení klíčových pozic v organizaci, kde je důležité najít jedince s vysokou úrovní odborných znalostí a dovedností, které přispějí k úspěchu společnosti.

https://www.headhunters.cz