• en

HR ředitel

HR ředitel je vysoce postavený manažer v organizaci, který má na starosti řízení a strategické směřování sekce lidských zdrojů (HR). Je zodpovědný za širokou škálu funkcí v oblasti lidských zdrojů, včetně náboru, zaškolení, vývoje zaměstnanců a řízení zaměstnaneckých vztahů. Mezi jeho úkoly patří vypracování a implementace HR strategie a politik, zajištění souladu s právními předpisy v oblasti pracovních vztahů, řízení pracovního týmu HR a spolupráce s vedením organizace na klíčových personálních rozhodnutích. HR ředitel hraje důležitou roli v podpoře strategických cílů organizace prostřednictvím správy lidských zdrojů a přispívá k vytváření pozitivní pracovní kultury a produktivního pracovního prostředí.