• en
HR je zkratka pro Human Resources, což v češtině odpovídá termínu Lidské zdroje, a je to oblast, která se zabývá správou lidí v organizaci. Další často používaný termín pro tuto oblast je personalistika. Pracovníci oddělení lidských zdrojů se často setkávají se zaměstnanci v různých situacích, včetně pracovních pohovorů, při podepisování pracovních smluv, během školení zaměstnanců, při řešení personálních otázek nebo v případě potřeby administrativní podpory při řešení pracovních záležitostí, jako je výpověď či odečet dovolené. Pracovníci HR oddělení mají často klíčovou roli v podpoře a správě zaměstnanců, a jejich úsilí přispívá k vytváření pozitivní pracovní kultury a efektivního fungování organizace.