• en
HRIS (Human Resources Information System) skutečně znamená Systém pro správu informací o lidských zdrojích. Jedná se o softwarové řešení nebo kombinaci softwaru a hardwarových systémů používaných k řízení a automatizaci různých funkcí a procesů v oblasti lidských zdrojů v rámci organizace. HRIS slouží k efektivnímu spravování informací o zaměstnancích, včetně jejich osobních údajů, pracovní historie, platů, výkonnosti, absencí a dalších relevantních informací. Tento systém může být využíván pro různé účely, včetně náboru, zaškolení, hodnocení výkonu, administrace zaměstnaneckých benefitů, sledování pracovní doby a mnoho dalších. HRIS přináší organizacím větší efektivitu, přesnost a transparentnost v rámci správy lidských zdrojů a umožňuje automatizaci mnoha rutinních procesů spojených s personálním managementem.