• en

Human Capital Management (HCM)

HCM (Human Capital Management) znamená Řízení lidského kapitálu a odkazuje na strategický přístup k řízení pracovní síly organizace. Tento přístup je zaměřen na lidi a souvisí s aspekty podnikových operací, které se týkají lidských zdrojů. HCM se zabývá všemi aspekty řízení pracovní síly, včetně náboru, výběru, zaškolení, vývoje, hodnocení výkonu, odměňování, správy výkonnosti, zlepšování zaměstnaneckých vztahů a dalších. Cílem HCM je optimalizace využití lidského kapitálu organizace tak, aby byla dosažena co nejvyšší produktivita, výkonnost a konkurenceschopnost. HCM představuje důležitý aspekt moderního řízení lidských zdrojů a je klíčovým faktorem pro úspěch organizace v dnešním dynamickém a konkurenčním podnikatelském prostředí.