• en

Introvert

Introvert je člověk, který není příliš sociálně schopný a může mít menší zájem o komunikaci s ostatními lidmi. Introverti často preferují jednostranné aktivity nebo interakce s menším množstvím lidí. Jsou často vnímáni jako ti, kteří se mohou více uzavírat od společnosti a mají tendenci trávit čas sami nebo v menších skupinách blízkých přátel. Je důležité si uvědomit, že introvertnost není to samé jako plachost nebo sociální úzkost; introverti mohou být společensky pohodlní, ale preferují spíše menší a intenzivnější sociální interakce než velké společenské události nebo skupinové aktivity.