• en

Kandidát

Kandidát je osoba, která se uchází o otevřenou pracovní pozici ve společnosti. To znamená, že projevila zájem o možnost práce v dané organizaci a většinou podala žádost nebo vyjádřila zájem o účast na náborovém procesu. Kandidát může být jakákoli osoba, která splňuje požadavky pracovního místa a má zájem o práci v daném odvětví nebo společnosti. Během náborového procesu může kandidát absolvovat různé fáze, včetně předložení životopisu, účasti na pohovoru, prověření dovedností nebo psychometrických testů a dalších kroků, které organizace používá k posouzení jejich vhodnosti pro pracovní pozici.