• en

Klíčévé ukazatele výkonnosti (KPIs)

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs) v oblasti náboru jsou měřitelné metriky používané k hodnocení úspěchu náborových úsilí. Mezi tyto KPIs patří doba do obsazení, náklady na nábor a kvalita náboru. Doba do obsazení je časový interval od zahájení procesu náboru až po vyplnění pracovní pozice. Nižší doba do obsazení obvykle naznačuje efektivní proces náboru. Náklady na nábor zahrnují veškeré náklady spojené s procesem náboru, včetně reklamních a marketingových výdajů, náborových agentur a prověřování kandidátů. Kvalita náboru hodnotí kvalitu nově naverbovaných zaměstnanců a může být měřena úspěšností v získání vhodných kandidátů, jejich schopnostmi a dovednostmi, mírou retence nebo výkonem po jejich nástupu. Tyto KPIs jsou klíčové pro sledování úspěchu a efektivity procesu náboru a umožňují organizaci identifikovat oblasti pro zlepšení a optimalizaci svých náborových strategií.