• en

Knowledge Skills and Abilities (KSA's)

Knowledge Skills and Abilities (KSA’s) označuje znalosti, dovednosti a schopnosti potřebné pro úspěšné vykonávání pracovní role. Znalosti se týkají teoretických a praktických informací v dané oblasti, dovednosti zahrnují praktické schopnosti nezbytné pro vykonávání úkolů, a schopnosti se týkají vrozených či naučených schopností, které umožňují adaptaci a řešení problémů. Hodnocení KSA je klíčové v procesu náboru, pomáhá zajistit, že vybraní kandidáti mají potřebné kvalifikace a schopnosti pro úspěšné vykonávání pracovní role a přispívají k úspěchu organizace.