• en
Kouč je jednotlivec, který pracuje s jednotlivcem nebo skupinou, aby pomohl zlepšit jejich výkon a fungování, nebo aby jim pomohl dosáhnout určitých cílů. Koučování může být zaměřeno na osobní rozvoj, profesionální růst, řízení dovedností, řešení problémů, změnu chování nebo dosažení konkrétních cílů ve firmě nebo v osobním životě. Kouč pracuje s klientem nebo klienty prostřednictvím dialogu, dotazováním, podporou a povzbuzením, aby pomohl identifikovat jejich cíle, překážky a strategie pro dosažení úspěchu. Koučování může probíhat individuálně nebo ve skupinách a může být aplikováno v různých kontextech, včetně firemního prostředí, sportu, osobního rozvoje nebo vzdělávání. Koučování je proces, který umožňuje jednotlivcům a skupinám dosahovat svého plného potenciálu a dosahovat větších úspěchů ve svém profesním i osobním životě.