• en

Koučování

Koučování je proces poskytování podpory, pomoci a navigace jednotlivci nebo skupině, aby se zlepšili jejich výkon a fungování v různých oblastech života nebo za účelem dosažení určitých cílů. Koučování může být zaměřeno na osobní rozvoj, profesionální růst, řízení dovedností, změnu chování nebo dosažení specifických cílů v pracovním nebo osobním životě. Koučování je interaktivní proces, ve kterém kouč poskytuje podporu, povzbuzení a strukturované prostředí pro klienta, aby identifikoval své cíle, překonal překážky a dosáhl svého plného potenciálu. Koučování se často provádí prostřednictvím řízeného dialogu, dotazování, poskytování zpětné vazby a vyžaduje vzájemnou důvěru a otevřenou komunikaci mezi koučem a klientem. Tento proces umožňuje jednotlivcům a skupinám dosáhnout většího sebeuvědomění, jasnosti a efektivity při dosahování svých cílů a plného potenciálu.