• en

Koučovaný

Koučovaný je jedinec, který je aktivním účastníkem koučovacího procesu a je podporován koučem, aby se zlepšil v jeho výkonu a obecném fungování ve společnosti nebo dosáhl určitých cílů. Koučovaný je ten, kdo přijímá podporu, povzbuzení a navigaci od kouče. Cílem koučování je pomoci koučovanému dosáhnout jeho plného potenciálu a uspět ve svém profesním i osobním životě. Koučovaný je aktivní účastník procesu, který spolupracuje s koučem na identifikaci cílů, překonávání překážek a vyvíjení strategií pro dosažení úspěchu. Koučovaný může být jednotlivec nebo skupina lidí, kteří hledají podporu a doprovod při dosahování svých cílů a plného potenciálu.