• en

L&D Manažer

Learning and Development manažer je odborníkem, který je zodpovědný za design a implementaci programů a aktivit zaměřených na rozvoj dovedností a kompetencí zaměstnanců v organizaci. Jejich hlavním cílem je poskytnout zaměstnancům příležitosti k rozvoji jejich profesních schopností a znalostí, aby mohli lépe plnit své pracovní povinnosti a dosahovat svých kariérních cílů. Learning and Development manažer spolupracuje s vedením a dalšími odděleními, aby identifikoval potřeby vzdělávání a rozvoje v organizaci a navrhl vhodné programy, školení a iniciativy pro podporu rozvoje zaměstnanců. Jejich práce zahrnuje také monitorování a vyhodnocování účinnosti školení a rozvojových programů a přizpůsobení strategií podle potřeb organizace a jednotlivých zaměstnanců.