• en

L&D program

Learning and Development program je zaměřen na zlepšení dovedností, kompetencí a znalostí zaměstnanců v organizaci. Cílem Learning and Development programu je poskytnout zaměstnancům příležitosti k rozvoji jejich profesních schopností a podpořit jejich osobní růst a kariérní rozvoj. Programy mohou zahrnovat školení, workshopy, semináře, kurzy, online vzdělávání, mentoring, stáže a další aktivity, které jsou navrženy tak, aby posílily dovednosti zaměstnanců v souladu s cíli a potřebami organizace. Learning and Development programy mohou být zaměřeny na různé oblasti, včetně technických dovedností, sociálních dovedností, vedení a managementu, komunikace, inovace, a dalších oblastí relevantních pro úspěšné fungování společnosti. Účinné Learning and Development programy přispívají k zvýšení motivace, angažovanosti a výkonnosti zaměstnanců, což má pozitivní dopad na výsledky organizace.