• en

Mentoringový program

Mentoringový program je strukturovaný program, který propojuje zkušené zaměstnance, nazývané mentoři, s méně zkušenými zaměstnanci, nazývanými mentorovaní. Cílem tohoto programu je poskytnout mentorovaným podporu, vedení a radu ze strany zkušených profesionálů, aby mohli rozvíjet své dovednosti, kompetence a kariéru. Mentorský vztah je založen na důvěře, otevřené komunikaci a vzájemném respektu a může mít různé formy, včetně pravidelných setkání, sdílení zkušeností, konzultací nad pracovními úkoly a projekty, poskytování zpětné vazby a podpory při řešení problémů. Program mentorování je velmi cenným nástrojem pro rozvoj zaměstnanců, protože umožňuje sdílení know-how, transfer znalostí a osobního růstu. Zároveň přispívá k budování silných vztahů v rámci organizace a k posílení pracovní kultury založené na učení a podpoře.