• en

Mentorování

Mentorování je systém vedení, který je často polostrukturovaný a zahrnuje jednu osobu, známou jako mentor, která sdílí své znalosti, dovednosti a zkušenosti s druhou osobou, nazývanou mentee, s cílem pomoci jim pokročit ve svém vlastním životě a kariéře. Mentorský vztah je založen na důvěře, respektu a otevřené komunikaci mezi mentorem a mentee. Mentoring může mít různé formy, včetně pravidelných setkání, konzultací, poskytování zpětné vazby, sdílení zkušeností a podpory při řešení problémů. Mentoring je cenný nástroj pro osobní a profesní rozvoj, který pomáhá jednotlivcům získat perspektivu, navigaci při rozhodování a rozvoj potřebných dovedností pro dosažení svých cílů a plného potenciálu.