• en

Mileniálové

Mileniálové jsou lidé narození přibližně mezi lety 1981 a 1996, což zahrnuje různé sociální, kulturní a technologické vlivy, které ovlivnily jejich formování a hodnoty. Tato generace je často popisována jako technologicky zdatná, multikulturní a zaměřená na rovnováhu mezi prací a životem. Mileniálové byli svědky dramatických technologických změn, jako je rozvoj internetu a sociálních médií, což ovlivnilo způsob, jakým komunikují, pracují a zabavují se. Jsou také často spojováni s touhou po smysluplné práci, flexibilních pracovních podmínkách a podpoře diverzity a inkluzivity. Mileniálové představují významnou část pracovní síly a zákaznického trhu, a proto jsou důležitou cílovou skupinou pro společnosti a organizace v rámci strategií náboru, marketingu a zákaznického servisu.