• en

Motivační dopis

Motivační dopis je formální dokument, který zájemce o práci nebo uchazeč o pozici předkládá zaměstnavateli společně s životopisem. Motivační dopis slouží k prezentaci osobní motivace, zájmu a relevantních schopností vůči konkrétní pracovní pozici nebo úkolu. V tomto dopise kandidát obvykle zdůrazňuje, proč si myslí, že je ideálním kandidátem pro danou pozici, jaké má zkušenosti, dovednosti a jak může přispět k úspěchu organizace. Motivační dopis může obsahovat informace o osobním pozadí, profesních cílech, motivaci k práci v daném odvětví nebo společnosti, a také důvody, proč se uchazeč cítí být vhodný pro danou roli. Je to důležitý nástroj při náborovém procesu, který umožňuje kandidátovi vyjádřit svou osobnost a motivaci za žádanou pozicí.