• en

Nine Box Grid

Nine box grid je nástroj používaný v rámci řízení talentů, který pomáhá organizacím identifikovat a kategorizovat své zaměstnance podle jejich úrovně výkonu a potenciálu. Nine Box Grid obvykle vytváří mřížku nebo matici s devíti políčky, kde jedna osa představuje úroveň výkonu a druhá osa představuje úroveň potenciálu. Zaměstnanci jsou poté umístěni do konkrétního políčka v závislosti na tom, jak se jejich výkon a potenciál vyhodnocují. Tato kategorizace může pomoci organizacím identifikovat klíčové talenty, předpovědět jejich budoucí rozvojové potřeby a strategicky plánovat jejich kariérní růst a rozvoj. Nine Box Grid je užitečný nástroj pro přehlednou vizualizaci talentového portfolia organizace a pro informované rozhodování o investicích do rozvoje zaměstnanců.