• en

Obchodní partner

Obchodní partner v oblasti lidských zdrojů (HR) je označován jako Human Resources Business Partner (HRBP). Obchodní partner v oblasti HR je strategický hráč, který pracuje na propojení HR strategií a plánů s obecnými potřebami a cíli společnosti. Tato role je často zodpovědná za spolupráci se všemi úrovněmi v organizaci, aby porozuměla obchodním potřebám a cílům, a následně vyvinula a implementovala strategie lidských zdrojů, které podporují těchto cílů dosažení. Obchodní partner v oblasti HR často působí jako spojovací článek mezi oddělením lidských zdrojů a ostatními obchodními funkcemi, a je klíčovým hráčem při formování a implementaci politik, programů a procesů, které podporují strategické cíle organizace. Jejich úloha je často multidimenzionální a vyžaduje schopnost porozumět obchodním procesům a strategiím a aplikovat to na práci v oblasti lidských zdrojů.