• en

Onboarding

Onboarding odkazuje na proces, během kterého jsou noví zaměstnanci seznamováni s různými aspekty své nové role, společnosti a pracovního prostředí. Cílem tohoto procesu je pomoci novým zaměstnancům přizpůsobit se a integrovat se do organizace co nejrychleji a co nejhladší cestou. Během zaškolení noví zaměstnanci získávají znalosti o firmě, její kultuře, hodnotách, politikách a postupech, stejně jako potřebné dovednosti a znalosti pro jejich práci. Zaškolení může zahrnovat různé formy, včetně formálních školení, průvodcovských programů, online kurzů, mentoringu nebo stínování, které jsou navrženy tak, aby novým zaměstnancům poskytly potřebné informace a podporu pro úspěšný začátek v nové roli. Je to klíčový proces pro udržení produktivity, angažovanosti a spokojenosti nových zaměstnanců v organizaci.