• en

Outplacement

Outplacement představuje službu, kterou nabízejí firmy svým odcházejícím zaměstnancům v případě, že jsou propuštěni nebo když dojde ke zrušení jejich pracovních míst. Jeho hlavním účelem je usnadnit těmto osobám rychlejší a efektivnější nalezení nového zaměstnání nebo změnu kariérního směru.

Nabídka outplacement služeb zahrnuje kariérní poradenství, asistenci při sestavování životopisů, přípravu na pohovory, vyhledávání pracovních nabídek a podporu při zakládání vlastního podnikání. Tyto služby, financované zaměstnavatelem jako část podpory pro odcházející zaměstnance, cílí na usnadnění jejich přechodu do nových pracovních rolí a na minimalizaci negativních efektů propouštění jak pro jednotlivce, tak pro společnost.

Outplacement je důležitý nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele, jelikož přispívá k udržení pozitivní reputace společnosti.

https://www.outplacement-services.cz/